Vašek, Ladislav

Ladislav
Vašek
8. 7. 1928
Vyškov
tanečník, pedagog, choreograf

Vystudoval odbornou školu strojnickou u firmy Baťa ve Zlíně, kde pracoval do 1948. Člen taneční přípravky ČSNPT 1948–50 a v angažmá ČSSPT 1950–79. Taneční pedagogiku na TK HAMU absolvoval 1967. Harmonický, pohybově i výrazově tvárný tanečník. Obsáhl celý kmenový repertoár souboru, jeho naturelu nejvíce vyhovovaly dramatické postavy, např. Jánošík ve Zbojnickém ohni (1958), Princ a Švec ve Špalíčku (1961). Spolupracoval s folklorními soubory Hořeňák, Dolina, Bartošův soubor písní a tanců, Valašský soubor. Od 1985 předseda poroty soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na folklorním festivalu ve Strážnici. Podílel se na choreografiích v inscenacích činoher a oper (G. Preissová: Gazdina roba, Komorní divadlo Praha 1953; Její pastorkyňa, Lipsko 1968). Pedagog specializované třídy lidového tance na TKP, na Konzervatoři Duncan Centre a na TK HAMU 1983–99 (docent 1993, habilitační práce Mužský taneční projev a styl v lidovém tanci). Autor publikace (spolu s E. Kröschlovou a V. Urbánkovou) Pohybové etudy (Praha, SNDK 1963).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 350