Tyjátr Bu-Fo

Tyjátr Bu-Fo
divadlo

Autorské taneční divadlo založené 1992 Martinem Packem a Janem Menšíkem. Soubor tvořili členové souborů ČSPT a Chorea Bohemica, na jejichž tvorbu volně navázali a dál rozvíjeli vlastní jevištní tvar. Používali slovo, zpěv, hru na nástroje; dívali se na svět prostřednictvím humoru (i černého), naivní okázalé nadsázky aj. Z repertoáru: Horor v lidovém umění (1992), Nekrvavá svatba (1993), V zásadě špatné zprávy (1994), K čertu s andělem (1994), Morytáty a balady (1996), Hle vánoce (1996), Hejbejte se kosti moje (1996), Klepy a klepety (1997), Zemědělcův rok, Comedia dell’ parte a Letí smetí (1999).

Literatura

Cveklová, B.: Nekrvavé horory, Taneční listy 1994, č. 5, str. 11 • Mlíkovská, J.: Hle, Bufo, Taneční listy 1999, č. 7, str. 3


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 341