Trojan, Václav

Václav
Trojan
24. 4. 1907
Plzeň
5. 7. 1983
Praha
skladatel

Na pražské konzervatoři žák varhaníka B. A. Wiedermanna, dirigentů P. Dědečka a O. Ostrčila, skladatelů J. Křičky, na mistrovské škole pražské konzervatoře V. Nováka a J. Suka. Skladatel hudby k loutkovým a kresleným filmům, zejm. J. Trnky (Princ Bajaja, Špalíček, Staré pověsti české, Sen noci svatojánské, Osudy dobrého vojáka Švejka aj.). 1935–47 hudební režisér Čs. rozhlasu v Praze. Často spolupracoval i s divadly, autor opery Kolotoč. Taneční scéně určil ►Zlatou bránu, ► Sen noci svatojanské a ►Princ Bajaja. Jeho hudbu použila pedagožka S. Mertová pro Broučky (představení dětské baletní školy KD Praha, 1958), L. Králová ke krátkému baletu Zkrocení zlé ženy (pp. Plzeň 1982, České Budějovice 1994), hudbu z animovaných filmů režiséra J. Trnky Sen noci svatojanské použil L. Fialka v inscenaci Sny (Pantomima Na zábradlí 1985).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 337