Tóth, Štefan

Štefan
Tóth
30. 4. 1923
Dolná Strehová, okr. Velký Krtíš (Slovensko)
10. 10. 1962
Velký Krtíš (Slovensko)
tanečník, etnograf, choreograf

Absolvent učitelského ústavu v maďarském Jászberényi. Absolvent TKP 1949. Angažmá: ve Zvolenu spoluzakladatel SL’UK a choreograf jeho prvního programu (1949), sólista v Ústí n. Labem 1949–51 (Sultán a Džin v Šeherezádě, 1949; tit. role ve Sv. Janu Nepomuckém, 1949; Mnich v Kramářských písních, 1949; tit. role v Donu Juanovi Ch. W. Glucka, 1952; Exekutor v Maškarádě, 1952). V Praze spolupracoval s Tanečním divadlem, umělecký vedoucí a pedagog SĽUK 1951–55, pracovník Ústavu hudební vědy SAV Bratislava 1955–62, současně pedagog lidového tance na VŠMU 1951–62 (od 1959 vedoucí taneční katedry). Zabýval se sběrem, dokumentací, metodikou a teorií slovenského tanečního folkloru, spolupracoval s amatérskými soubory, byl předsedou poradního sboru pro tanec na Slovensku. Vytvořil taneční písmo, filmově zdokumentoval na 400 autentických záznamů lidových tanců. Autor řady článků a publikací: Taneční písmo, Bratislava 1952; Dvě taneční písma, Bratislava 1960; Pohybové skupiny slovenského lidového tance, Bratislava 1959.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 336