Teplice - divadelní baletní soubor

Teplice - divadelní baletní soubor
divadlo

Do 1945 německé divadlo, kde se od 1874 provozovaly činohry, opery a operety. Po květnu 1945 zajišťoval provoz budovy divadla soubor Jihočeského divadla (jehož budova byla v Českých Budějovicích po bombardování v rekonstrukci). Teplické divadlo patřilo vedle pražského Karlína k výlučně hudebně zábavním scénám; uvádělo i činohry, které zde do 1958 pravidelně hrálo mostecké divadlo, představení operních a baletních titulů zajišťovalo divadlo z Ústí n. Labem. Repertoár teplického divadla tvořily klasické a lidové operety zejm. skladatelů O. Nedbala, J. Offenbacha, J. Strausse, R. Piskáčka. V padesátých letech se zde hrály i původní zpěvohry a komedie s budovatelskou tematikou (A. Kolárová, F. Achac: Nebe pro tebe; K. Holubář: Vítězná píseň, 1950; L. Podéšť: Slepice a kostelník, 1951) a díla sovětských autorů. Za ředitele J. Pacla 1951–67 došlo ke kvalitnímu personálnímu obsazení všech uměleckých složek; dramaturgie prosazovala muzikály a pravidelně se objevovaly původní domácí novinky a adaptace činoher a literárních předloh. 1963 a 1967 byl soubor reorganizací výrazně zmenšen, administrativních zásahů přibývalo, v 80. letech se přidaly umělecké a provozní problémy a 1994 bylo divadlo zrušeno. Nepočetný taneční soubor byl pro operetní a muzikálový repertoár divadla nepostradatelný. Baletní ansámbl, jehož velikost se pohybovala okolo 2–5 párů tanečníků, byl z většiny svých členů profesionálně neškolený. V jeho čele stál 1961–68 Ferry Knopp a choreografy zde byli Milena Moravcová 1963/64 a Jaroslav Brůha 1964–66. 1968–73 soubor vedl Josef Bádal (autor několika hudebních komedií). 1972/73 byl baletním mistrem Stanislav Remar a v období 1973–74 byl soubor bez šéfa. 1974–87 byl choreografem Václav Štádler (1984 jmenován šéfem), jeho asistentkou byla 1981–86 V. Chourová. Ludmila Melíšková vedla baletní soubor v sezónách 1987/88 a 1989/90. Šéfem baletu a choreografem 1988/89 byl Jan Pirner a od 1990 do zániku divadla Josef Starosta. Z tanečníků a choreografů Teplicemi prošli, nebo zde hostovali např. R. Brom, N. Danko, B. Füsseger, E. Gabzdyl, J. Koníček, F. Mačák. Samostatné baletní inscenace byly uváděny ojediněle: J. J. Fiala: Pohádka o Popelíkovi (1951, ch. F. Knopp), tanečně varietní pásmo Cizinec na pobřeží (1968, ch. J. Bádal),Námluvy, koláž z hudby J. Strausse (1979, ch. V. Štádler), Královna loutek (1979, ch. V. Štádler).

Literatura

Česká divadla – Encyklopedie divadelních souborů, Divadelní ústav 2000


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 334