Taneční rozhledy

Taneční rozhledy
jiné

Měsíčník o problematice současného tance zaměřený převážně na informace o amatérských souborech, školách, přehlídkách ZUŠ, časopis přinášel i reflexe profesionální scény. Od 1997 vydávalo Taneční rozhledy nakl. Bod v Ústí n. Orlicí, šéfredaktorem byl Miroslav Němec. 

 

Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 331