Taneční listy

Taneční listy
jiné

1. Sborník Taneční listy vydával Jan Reimoser v jednotlivých sešitech 1934 a 1937.

2. Sborník pro taneční kulturu v letech 1947–50 vydával J. Reimoser ve vydavatelství Athos s redaktorem Vratislavem Danielovským a výtvarníkem Františkem Trösterem; Taneční listy vycházely 6 krát ročně pouze pro předplatitele. Od 1950 byly zařazeny pod časopis Divadlo, společně s periodiky České lidové divadlo, Otázky divadla, Čs. dramaturgií a Loutkovou scénou.

3. Taneční listy, časopis pro tanec, balet, pantomimu, folklor a společenský tanec (10x ročně), vycházely 1963–93 v nakladatelství Orbis (od 1990 jako Panorama) a 1993–96 v Divadelním ústavu v Praze. V roce 1996 se staly od č. 6 součástí časopisu Harmonie. Šéfredaktoři: Miroslav Langášek (1963), Jana Hošková (1964–75, 1979–89), Dana Paseková (1976–79), Olga Thámová (1989–93), Milan Degen (1993), Dorota Gremlicová (1994), Vladimír Hulec (1994), Jana Holeňová (1994–96). V letech 1963–89 řadily Taneční listy své materiály do rubrik: zásadní články (estetika, pedagogika, organizace), kritiky, komentáře, úvahy, glosy, reportáže, rozhovory, fejetony, portréty, soutěže, diskuse, recenze, profesionální tanec, amatérský tanec, společenský tanec, folklor, pantomima, gymnastika, krasobruslení, hudba, školství, historie, televize, literatura o tanci, revue. Po roce 1989 si společenský tanec a folkloristé založili vlastní časopisy a Taneční listy se převážně věnovaly profesionálnímu jevištnímu tanci ve všech jeho sférách.

4. Od 1998 vydávalo časopis Taneční listy s grantovou podporou MK ČR Taneční sdružení ČR a od 1999 Sdružení pro vydávání časopisu Taneční listy (šéfredaktoři Roman Vašek 1998, Helena Kazárová 1999, Kateřina Réblová od 2000).

 

Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 331