Taneční konzervatoř v Praze

Taneční konzervatoř v Praze
škola

Střední umělecká škola vychovávající taneční profesionály se zaměřením především na klasický tanec, výuka je mj. doplňována i předměty moderních technik, lidového tance, scénickou praxí a humanitními předměty. Taneční oddělení při pražské konzervatoři (založené 1811 a zaměřené především na výchovu hudebníků) bylo otevřeno z podnětu J. Reimosera a V. Holzknechta 1945. TKP vedli 1945–51 J. Reimoser, 1951–67 M. A. Tymichová, 1968 J. Chourová, 1968–72 E. Urbanová, 1972–77 A. Štúrová, 1977–85 Z. Erbanová-Doskočilová, 1985–90 J. Bádal, 1990–96 J. Paclík, od 1996 J. Slavický. Studium ukončené absolutoriem bylo do 1959 čtyřleté, 1959–67 pětileté (1960 byl uzákoněn systém hudebních a tanečních škol-HTŠ, ale nebyl nikdy naplněn), od 1967 bylo studium rozšířené o tři a od 1973 o čtyři přípravné ročníky, od 1980 (dva roky po přijatém zákonu) bylo studium osmileté, ukončené maturitou a absolutoriem. 1980–90 nesla škola název Hudební a taneční škola. Od 1990 měla samostatný statut jako Taneční konzervatoř v Praze (se sídlem v Křížovnické ulici). Třídy tzv. lidové specializace, rozšířené výuky lidového tance, byly otevřeny 1977 a 1983 (1982 ji absolvovalo 27 frekventantů); 1991 bylo otevřeno studium pětileté specializace pro lidový a moderní tanec (výchova profesionálů pro neklasicky zaměřené ansámbly). Vyučovali zde např. M. Benoniová, F. Bonuš, N. Danko, Z. Doležal, A. Dubská, I. Fiala, Z. Gančevová, R. Gottliebová, L. a M. Hajnové, A. Halász, F. Halmazňa, L. Hynková, V. Jílek, Z. Kohoutová, A. Kliková, J. Mlíkovská, T. Krištůfková, J. Kovalevská, A. Landa, K. Lukšík, S. Machov, M. Mayerová, R. Mazalová, E. Melicharová, B. a I. Muchkové, J. Neckářová, V. Nečas, Z. Nemcová, I. Němečková-Seidlová, O. Pásková, J. Petřík, G. Rumlová, K. Slavická, N. Sobotková, J. Šaršeová, Z. Šemberová, M. Vlášková, H. Vláčilová, A. Voleská, P. Vondruška, M. Záděrová, P. Ždichynec. První ročník absolvoval 1949 a školou prošlo přes 800 posluchačů.

Literatura

Almanach Taneční konzervatoř 1945–1995, Praha TKP 1995 • Paclík, J.: 50 let Taneční konzervatoře v Praze, Taneční listy 1995, č. 7, str. 9


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 330-331