Taneční konzervatoř v Ostravě

Taneční konzervatoř v Ostravě
škola

Střední umělecká škola vychovávající taneční profesionály se zaměřením především na klasický tanec, výuka je mj. doplňována i předměty moderních technik, lidového tance, scénickou praxí a humanitními předměty. Taneční oddělení bylo otevřeno jako součást hudebně dramatického odd. spolu se zřízením Janáčkovy konzervatoře v Ostravě 1953 (1953–59 jako Vyšší hudebně pedagogická škola). Studium bylo čtyřleté 1953–96, od 1996 osmileté s maturitou a absolutoriem. 1996 získala konzervatoř vlastní budovu. TKO vedli 1953–54 a 1957–73 Emerich Gabzdyl, 1954–57 Robert Braun, 1973–81 Jarmila Kovalová, 1981–90 Věra Střelcová, 1990–98 Jiří Duží, 1998 Helena Hurychová, od 1998 Ivan Hurych. Vyučovali zde např. L. Bernklau, R. Böhm, M. Hrbáčová, A. Jandová, J. Jastřembská-Procházková, L. Kuklová, J. Muroňová, B. Pašek, E. Pekárková, D. Širmerová. První ročník absolvoval 1957 a školou prošlo do roku 2000 na 150 posluchačů.

Literatura

Almanach Taneční konzervatoř – Janáčkova konzervatoř, Ostrava 1995 • zl: Rozhovor s J. Dužím o ostravské konzervatoři, Taneční listy 1996, č. 2, str. 11


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 330