Flaminia, Barbara

Barbara
Flaminia
asi 1540
Řím (Itálie)
po 1584
herečka

F. je známa jako představitelka postavy komedie dell’arte Hortensie, kterou ovšem hrála až 1580 ve Španělsku. Poprvé byla zmíněna 1562 při účinkování v Mantově jako „mladá římská herečka“, tamtéž je doložena také 1567 a 1568, téhož roku hrála ještě i na dvoře hraběte Alfonsa Gonzagy v italské Novellaře. Hereckou skupinu I Desiosi, jejíž členkou byla, označil císařský antikvář J. Strada v jednom dopise císaři Maxmiliánovi II. také pojmenováním „Compagnia del Ganassa“, tedy jako společnost A. Naselliho, zvaného Ganassa z Ferrary, za něhož F. zřejmě již tehdy byla provdána (tento vztah je však přímo doložen až 1580). Pravděpodobně cestovala s Ganassovou skupinou na Maxmiliánův dvůr a mohla tedy 1570 také vystupovat v Praze; jmenovitě je však uvedena pouze na počátku 1569 ve Vídni (Ganassa až na konci července 1770 ve Špýru). Také později doprovázela svého chotě na cestách jako herečka a s velkou pravděpodobností také jako spoluprincipálka (1570–74 Paříž, 1574–84 Španělsko). Z doby po návratu do Itálie nemáme o F. ani jejím manželovi žádné zprávy.

Prameny a literatura

Viz A. Naselli. • M. del Valle Ojeda Calvo: B. F.: una actriz italiana en España, Las mujeres en la sociedad española del Siglo de Oro, ed. J. A. Martínez Berbel, Granada 1998, s. 375–393; G. de Wert: Letters and Documents, ed. I. Fenlon, Paris 1999, s. 99, č. 4 (Fenlon označuje F. chybně jako „Flaminia Trevigiana“ a považuje ji za zpěvačku při mantovském dvoře); P. Besutti: Dal madrigale alla musica scenica: il ruolo degli interpreti tra teoria e prassi, Neoplatonismo, musica, letteratura nel Rinascimento, ed. P. Gargiulo, [Paris 2000], s. 149–171; S. Ciroldi: Giaches de Wert nelle corti dei Gonzaga di Mantova, Novellara-Bagnolo e degli Estensi a Ferrara, Reggio Emilia 2004, s. 110–115.


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 179

Autor: Schindler, Otto G.