Finger, Gottfried

Gottfried
Finger
před 1660 Olomouc
pohřben 31. 8. 1730
Mannheim (Německo)
skladatel, virtuos na gambu

Byl příbuzný, snad bratr olomouckého věžního trubače Georga F. (kolem 1645–97?). Na základě několika partů napsaných F. rukou a dochovaných v kroměřížském hudebním archivu se soudí, že po určitý čas (1669–71?) působil jako gambista na zdejším dvoře biskupa Karla Lichtenštejna-Castelcorna, kde se seznámil s P. Vejvanovským a H. I. F. Biberem (⇒ Rawson 2000).

Poté F. působil v Salcburku, Mnichově a na jiných místech. Od 1686 byl violistou v ka­tolické kapli anglického krále Jakuba II. Od 1688 vydával svá díla tiskem v Londýně a v Amsterdamu, pořádal koncerty a psal ­hudbu k divadelním hrám. V Anglii zůstal i po králově útěku (1689) a sklízel zde velké úspěchy. Jeho opera The Virgin Prophetess [Panna věštkyně, 1701] předčila svým ­úspě­chem Purcellovu operu Dioclesian. 1704 ­odešel do Vratislavi k vévodovi Karlu Filipovi z Neuburku. 1707 působil v Innsbrucku, pak Heidelbergu a od 1723 trvale v Mann­heimu.

Složil kromě četných instrumentálních skladeb hudbu k patnácti činohrám, řadu masek, ód a serenád a další anglické a německé opery The Rival Queens [Královnin rival, 1696], Der Sieg der Schönheit über die Helden [Vítězství krásy nad hrdiny, 1706]. K jeho zásluhám patří i to, že zavedl do anglické hudby trompetu a snad i techniku hry na skordované housle. K svému rodišti se přihlásil i na titulním listu svých sonát op. 1 (Londýn 1688).

Světské skladby nazvané „Ballettae“ s autorským označením „Finger“ byly, podobně jako kompozice Biberovy, podle inventáře hudebnin (1720–33) z kláštera Osek u Duchcova součástí zdejšího repertoáru určeného pro interní zábavu mnišské komunity.

Literatura

Ch. d’Elvert: Geschichte der Musik in Mähren und Oesterreichisch Schlesien, Brünn 1873, s. 198; P. Nettl: Weltliche Musik des Stiftes Ossegg (Böhmen) im 17. Jahrhundert, Bei­träge zur böhmischen und mährischen Musikge­schichte, Brünn 1927, s. 38; R. G. Rawson: From Olomouc to London: Performance, Transmission and Reception of the Music of G. Finger, dis., University of London 2000. • Dlabač, MGG, Grove, LDM


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 171

Autor: Sehnal, Jiří