Synáčková, Marta

Marta
Synáčková
29. 12. 1933
Praha
tanečnice

Provd. Egglerová. Absolvovala TKP 1953. Angažmá: Armádní opera 1952–55, po její fúzi členka baletu ND Praha 1955–57 (např. Kolombina v Karnevalu, 1957). Sólistka Plzeň 1957–61, Brno 1962–64, Balet Praha 1964–70, Basilej 1970–73, St. Gallen 1973–76, kde vedla i tréninky. Patřila k předním českým lyrickým tanečnicím poválečné éry. Její jevištní postavy, opřené o vyspělou, neokázalou techniku, vynikaly citovou hloubkou a vnitřní opravdovostí. K jejím největším plzeňským rolím patřily např. Tao-Choa v Rudém máku (1957), Odetta a Odilie v Labutím jezeře (1958, Brno 1962), tit. postava v Popelce (1959), Desdemona v Othellovi (1960, Brno 1963), Eva v Baladě o námořníkovi (1961, Brno 1962). V Brně vynikla i jako Ruská dívka v Leningradské symfonii (1962), Polka v Tarasi Bulbovi a Svědomí v Hirošimě (vše 1963). Tuto roli si zopakovala v Baletu Praha (1964), kde patřila k interpretačním pilířům souboru. Z basilejských rolí: Anna v Donu Juanovi R. Strausse (1971) a tit. role v Popelce (1973).

Literatura

vv: Synáčková Marta in Postavy brněnského jeviště I., Státní divadlo v Brně 1984


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 310–311