Studio pohybového divadla (Tanec)

Studio pohybového divadla
sdružení

Poloprofesionální soubor 1976–91, vznikl po zákazu (1975) divadla Křesadlo. Soubor bez stálého sídla a podpory působil mj. pod hlavičkou ČSM ČVUT, posledních pět let své činnosti v Branickém divadle pantomimy. Inscenace Proměn (Martin 1975, Praha 1976) a Knihy mrtvých (1978) vznikaly ve spolupráci s V. Martincem, další vytvořila vedoucí studia N. Vangeli v duchu politicky protestně zaměřeného pohybového divadla. Inscenace Labyrint světa, ráj teď (1981) byla inspirována stylem Living Theatre a východním divadlem v (1989). Základ poetiky tvořila myšlenka novodobého divadla rituálu a pěstování improvizace členů souboru, která byla zřejmá v závěrečném triptychu: Mezopotámie (1986), Rekviem (na hudbu A. Dvořáka, 1987) a Bardo Thedol (1991).

Literatura

Petišková L.: Meditace o smrti, Taneční listy 1991, č. 5, str. 14 • Petišková, L.: Studio pohybového divadla, Divadelní revue 1992, č. 4


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 306