Stavělová, Daniela

Daniela
Stavělová
14. 2. 1954
Jakarta (Indonésie)
tanečnice, choreografka, pedagožka, etnochoreoložka

Absolventka etnografie a folkloristiky FF UK 1979 (PhDr., CSc. 1985), kurz pedagogiky na TK HAMU 1983. Členka Souboru J. Vycpálka (od 1993), Chorea Bohemica, umělecká vedoucí a choreografka souboru Rustica. Taneční pedagožka ZUŠ, etnochoreologie na TKP 1980–82, od 1994 na TK HAMU. Členka programové rady a autorka pořadů festivalu Strážnice. Choreografická spolupráce s folklorními soubory (Hradišťan aj.) a divadly (Disk, Hradec Králové, Kladno aj.). Od 1992 vědecká pracovnice EÚ AVČR. Publikace: Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819 (Praha 1996); články a studie v Tanečních listech, Českém lidu a Národopisné revui.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 302