Entzendorf, Adam

Adam
Entzendorf
11. 10. 1720
Skotschau (Skoczów, Polsko)
po 1786
skladatel

Psán též Entzendorffer, Enzendorfer. – Narodil se na území rakouského Slezska. Během studií filozofické fakulty ve Vratislavi vstoupil 1739 do jezuitského řádu. Studoval teologickou fakultu v Olomouci (1746–49), učil na jezuitských školách v Zaháni (1742), v Opolí (1745), v Těšíně (1750) a v Olomouci (1752–54). Po vytvoření samostatné slezské jezuitské provincie (1755) zůstal v Nise, kde působil jako profesor církevního práva.

E. je autorem hudby ke školnímu melodramatu Divus Joannes Nepomucenus contra impios Wenceslai conatus ad mortem usque decertans [Svatý Jan Nepomucký proti bezbožným úkladům Václava až do smrti bojující], které v dubnu 1754 provedla k poctě hraběte Leopolda ­Ditrichštejna olomoucká kongregace Nanebevzetí Panny Marie. Představení se konalo v prostorách jezuitské koleje. Forma díla údajně byla hudebně značně rozvinutá a obsahovala instrumentální sinfonie, recitativy, árie a sbory (⇒ DČD I), notový materiál se však nedochoval. Z popisu taktéž nedochovaného libreta (⇒ Sehnal) lze vyčíst pouze to, že v inscenaci účinkovalo šest sólových zpěváků, a to v rolích krále Václava IV., Jana Nepomuckého a čtyř alegorických postav, jejichž jména jsou uvedena řecky i latinsky: Philautus/Amor sui (Sebeláska), Ischyrus/Fortitudo (Statečnost), Moe­nomenus/Furor (Hněv), Eustathus/Constan­tia (Stálost). Tři z účinkujících byli členové semináře sv. Františka Xaverského, tj. studenti gymnázia nebo univerzity. U ostatních není podobný údaj uveden, pravděpodobně však šlo ­také o studenty.

Prameny a literatura

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži – knihovna, sign. Z/a XIII 45, přív. 13 (ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého): Divus Joannes Nepomucenus contra impios Wenceslai conatus ad mortem usque decertans…, Olomucii 1754, libreto (⇒ Sehnal; od konce šedesátých let 20. stol. nezvěstné). • J. Port: Divadelní akce škol a bratrstev v Československu III (rkp. KČD); F. M. Pelzel: Boehmische, Maehrische und Schlesi­sche Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten, Prag 1786, s. 242; C. Sommervogel: Biblio­thèque de la Compagnie de Jésus III, Bruxelles–Paris 1892, s. 402; A. Kraus: Husitství v literatuře zejména německé II, Praha 1918, s. 73, 91; K. A. F. Fischer: Catalogus (generalis) provinciae Bohemiae et Silesiae Societatis Jesu, München 1985. • DČD I


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 159–160

Autor: Jacková, Magdaléna