Soubor písní a tanců střední skupiny vojsk

Soubor písní a tanců střední skupiny vojsk
sdružení

Po okupaci ČSSR Sovětskou armádou v srpnu 1968 byl 1969 zřízen v době tzv. normalizace sovětský vojenský umělecký soubor; vystupoval ve městech, na venkově, v továrnách a v čsl. vojenských posádkách. Repertoár tvořily lidové písně a tance národů SSSR i lidové tance z Čech, Moravy a Slovenska. Hlavním choreografem byl Lev Kulikov. Soubor zanikl s odsunem sovětských vojsk z České republiky 1992.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 298–299