Soukup, Vladimír

Vladimír
Soukup
20. 2. 1930
Praha
skladatel, pedagog

Byl soukromým posluchačem Z. Hůly 1945–49, 1951 absolvoval abiturientský kurz pražské konzervatoře, na HAMU ukončil 1955 studium kompozice u J. Řídkého. Jako skladatel se věnoval sonátové a koncertantní tvorbě pro různé sólové nástroje, komorním a symfonickým skladbám. Po 1990 byl pedagogem na soukromé pěvecké škole. Velký zájem věnoval operní tvorbě: Kleopatra, Zuzana v lázni, Rebelie, a muzikálům: Slunce nad řekou, Zelená dolina aj. Složil balety ► François Villon a neuvedené Broučky.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 299–300