Encke, Johann Georg

Johann Georg
Encke
první polovina 17. stol.
Drážďany (Německo)
herec, ředitel divadelní společnosti

Uváděn též Emkher, Enck, Enckhe, Enckher apod., křest. jménem Hans Jürg ad. – Jeho divadelní aktivity jsou doloženy v období 1653–71. První historická zmínka dokládá účinkování ve hře J. Rista Das Friedewünschende Teutschland [Německo, které si přeje mír], provedené společností anglického principála G. Jollyho 1653 v Řezně. Posléze byl členem společnosti J. Faßhauera a bývá často zmiňován jako jeho zástupce resp. společník. Oženil se s Faß­hauerovou dcerou Annou Ursulou a zřejmě se účastnil pražského turné jeho společnosti 1658. Po Faßhauerově smrti ve Vídni 1659 převzal E. společnost, ale pravděpodobně ji brzy po ukončení vídeňské stagiony (9. 2. 1660) rozpustil. 1671 byl saským dvorním hercem v Drážďanech, podobně jako Ch. Starke, J. Ch. Dorsch a Angličané J. Waite a G. Gellius.

Literatura

J. E. Schlager: Wiener Skizzen aus dem Mittelalter, nová řada (Wien) 1, 1839, s. 315n.; M. Fürstenau: Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe zu Dresden I, Dresden 1861, reprint Hildesheim 1971, s. 229n.; K. Glossy: Theatergeschichtliche Ausstellung der Stadt Wien, Wien 1892, s. 24, č. 67; T. Hampe: Die Entwicklung des Theaterwesens in Nürnberg, Nürnberg 1900, s. 283; A. v. Weilen: Das Theater 1529–1740, Geschichte der Stadt Wien VI, Wien 1917, s. 409; W. v. Gersdorff: Geschichte des Theaters in Kiel unter den Herzogen zu Holstein-Gottorp, Kiel 1912, s. 23; D. Ludvik: Zur Chronologie und Topographie der „alten“ und „späten“ englischen Komödianten in Deutsch­land, Acta neophilologica (Ljubljana) 8, 1975, s. 63; R. J. Alexander: George Jolly (Jori Joliphus), der wandernde Player und Manager, Kleine Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte (Berlin) 29/30, 1978, s. 35; F. Hadamowsky: Wien. Theatergeschichte, Wien 1988, s. 106n.; O. G. Schindler: „Englischer Pickelhering – gen Prag jubilierend“. Englische Komödianten als Wegbereiter des deutschen Theaters in Prag, Deutschsprachiges Theater in Prag, ed. A. Jakubcová–J. Ludvová–V. Maidl, Prag 2001, s. 90, 96n. • Pies


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 157–158

Autor: Schindler, Otto G.