Schulhoff, Erwin

Erwin
Schulhoff
8. 6. 1894
Praha
18. 8. 1942
internační tábor Wülzburg (Německo)
skladatel

Hru na klavír a kompozici studoval v Praze, Vídni, Lipsku a Kolíně n. Rýnem. Jako klavírista se věnoval zejm. propagaci poválečné moderny a čtvrttónové hudby, byl jedním z nejznámějších reprezentantů naší meziválečné avantgardy (mj. 1935 upravil a hrál Gershwinovu Rhapsody in blue v Panoptiku Osvobozeného divadla). Podstatnými rysy jeho skladatelského rukopisu byly složité rytmy ovlivněné jazzem, parodie i groteska. Pro taneční scénu napsal jednoaktové balety ► Ogelala a ► Náměsíčná, scénickou hudbu k Molièrově Bařtipánovi/Měšťák šlechticem (ND Praha 1926), kde byla choreografkou M. Mayerová, hudební tragikomedii Plameny na báseň K. J. Beneše (pp. Brno 27. 1. 1932, dirigoval Z. Chalabala, choreografie I. V. Psota), taneční grotesku Dívka s loutkou (1932) aj. Jako korepetitor spolupracoval se školou M. Mayerové.

Literatura

Bek, J.: Schulhoffovy balety I. a II., Taneční listy 1992, č. 7, 8, str. 10; č. 8, str. 14 • Bek, J.: Erwin Schulhoff-Leben und Werk, Bockel Verlag, Hamburk 1994


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 285–286