Schneiderová, Vlasta

Vlasta
Schneiderová
29. 10. 1950
Plzeň
pedagožka, choreografka

Absolventka FF UK 1975 (PhDr.). Členka a pedagožka VUS UK 1975–84, ředitelka Taneční konzervatoře TCUK od 1984 (od 1997 Taneční centrum Praha), spoluzakladatelka Mezinárodního týdne tance 1987, Letní taneční školy (od 1988), tanečních dílen ve Valticích (od 1994) aj. Pedagožka, choreografka a zakladatelka katedry moderního tance na turecké konzervatoři v Ankaře (Haceteppe University Ankara 1992–94). Významně se podílela na zavedení moderních tanečních technik do českého prostředí. Manželka Antonína Schneidera.

Literatura

Vangeli, N.: Náš člověk u národa Goga a Magoga, Taneční listy 1996, č. 3, str. 12


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 285