Schmidová, Lidka

Lidka
Schmidová
27. 9. 1906
Praha
2. 3. 1969
Praha
taneční kritička, publicistka

Ve Francii studovala lyceum, věnovala se sportu a novým tanečním směrům, např. žačka Dalcrozovy školy v Hellerau; byla tajemnicí Svazu TRG. Pracovala jako redaktorka v denících a časopisech. Věnovala se studiu historie i aktuálnímu dění na profesionální české taneční scéně, byla členkou porot aj. Z jejích kultivovaných odborných statí a recenzí byla zřejmá vzdělaná, pilná a poučená práce s prameny, archivy, znalost jazyků a profesionální orientace v oboru. Publikovala zejména v Tanečních listech a připravovala baletní slovník. Autorka Přehledu čsl. národopisných skupin (Praha, Brázda 1948), napsala stěžejní publikaci o dějinách českého baletu Československý balet (Praha, Orbis 1962), Balet na Západě (ÚDLUT 1963), Balet a Pohybové umění (ÚDLUT 1969). Část rkp. jejího baletního slovníku se objevila 1995 v antikvariátech.

Literatura

Průša, J.: Od pozdního podzimu, Divadelní noviny 1969, č. 14


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 285