Slavický, Klement

Klement
Slavický
22. 9. 1910
Tovačov
4. 9. 1999
Praha
skladatel

Skladbu studoval na pražské konzervatoři 1927–31 u K. B. Jiráka, současně byl posluchačem oborů viola, klavír, dirigování. Na mistrovské škole pražské konzervatoře absolvoval skladbu u J. Suka 1933 a dirigování u V. Talicha 1935. 1936–51 působil jako dirigent, režisér, dramaturg a hudební lektor v Čs. rozhlase. 1945–48 předseda hudebního odboru a po roce 1989 předseda Sukovy společnosti a starosta Umělecké besedy. Jeho hudba vychází z moravské lidové nápěvnosti, je typická dramatičností a vzrušenou citovostí, patrný je vliv Janáčkovy hudby. Složil řadu výjimečných orchestrálních, komorních, klavírních, vokálních a instruktivních skladeb. Získal ocenění ČAVU 1941, zasloužilý umělec 1967, Cena republiky 1968, zlatá pamětní medaile OSN 1985, navržený titul národního umělce (1989) z politických důvodů nepřijal. Autor hudby k Moravským tanečním fantaziím (ND Praha 1965, ch. V. Jílek).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 290