Salamoni, Josef

Josef
Salamoni
? 1710
22. 9. 1777
Vídeň (Rakousko)
tanečník, baletní mistr

Psán též Giuseppe, Salomoni, zvaný Il Portugeso. Byl úspěšným tanečníkem ve Vídni 1745–48, 1755–57 a 1762–64, od 1747 i choreografem. V Praze v Divadle v Kotcích tančil 1764 sóla a stavěl balety do oper. Pocházel z taneční rodiny, příbuzný s Franzem Salamonim a Annou Salamoni-Morelli aj.

Literatura

Brodská, B.: Balet v Kotcích in Divadlo v Kotcích, Praha, Panorama 1992 • Teuber, O.: Geschichte des Prager Theaters, I. Theil, Praha 1883


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 283