Smutný, Jiří

Jiří
Smutný
1. 4. 1932
Praha
skladatel

Po krátkém studiu na pražské konzervatoři byl 1951–55 posluchačem dirigování a kompoziční třídy K. Janečka a P. Bořkovce na HAMU. 1955–60 korepetoval na HAMU a v ND Praha 1956–80, 1980–83 byl dirigentem a sbormistrem ČSSPT. Jeho skladby mají dramatický charakter a nápaditou instrumentaci. Vedle orchestrálních a komorních děl měla hlavní význam jeho vokální a operní tvorba, mj. opery Klementina, Noční rozhovor, Dvojník, K smrti odsouzení, Duel. Autor baletu ► Dva dny na Měsíci.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 296–297