Smetana, Bedřich (Tanec)

Bedřich
Smetana
2. 3. 1824
Litomyšl
12. 5. 1884
Praha
skladatel

Maturoval na gymnáziu v Plzni 1843, 1843–47 žák hudební teorie a kompozice u J. Proksche. 1844–48 se živil jako učitel hudby v rodině hraběte Thuna, 1848 založil vlastní hudební ústav, 1856–60 působil v Göteborgu, 1863–65 byl sbormistrem Hlaholu. Přispíval do Národních listů, byl jedním ze zakladatelů Umělecké besedy, prvním předsedou jejího hudebního odboru 1863, poté 1865 a 1868–70, s F. Hellerem vedl 1863–66 hudební ústav, českou operu v Prozatímním divadle v Praze řídil v letech 1866–74, 1873 založil operní školu. Stylově se řadí ke skladatelům – novoromantikům, je představitelem svébytné české národní kultury, symbolem národního obrození. Jeho hudební jazyk vychází z české lidové písně, základ tvorby tvoří české tance, především polky. Podstatná část díla je určena pro klavír, v Čechách má zakladatelský význam jeho operní a komorní tvorba, symfonické básně, sbory, písně. Autor oper: Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna, nedokončená Viola. Složil hudbu k řadě činoher, např. k Shakespearově Richardovi III., Bozděchovu Baronu Goertzovi, předehry k loutkovým hrám M. Kopeckého Doktor Faust a Oldřich a Božena. Tanci věnoval některá čísla ve svých operách, z nichž nejznámější jsou Skočná, Furiant, Polka a Scéna komediantů v Prodané nevěstě. Z jeho původně netanečních děl byly scénicky provedeny např. České tance a České posvícení v recitalech A. Čekanové (1926–29) a J. Smolákové (1944–72), Má vlast (Baletní divadlo Praha 1996, ch. M. Kůra) a Vltava (1930, ch. M. Mayerová s ČF); z jeho Salónních polek byl sestaven večer Plesové baletní scény (Ústí n. Labem 1972, ch. R. Braun); choreograficky byl ztvárněn Pražský karneval, vstupní část Smetanou zamýšlené větší taneční suity (PKB 1976, ch. P. Šmok), II. smyčcový kvartet d moll (PKB 1995, ch. P. Šmok), Svatební scény (ND Praha 1950, ch. R. Braun), Trio g moll (PKB 1991, ch. P. Šmok), Z domoviny (BP 2000, ch. P. Šmok), smyčcový kvartet Z mého života (PKB 1983 a Brno 1997, ch. P. Šmok), Ze studentského života (Balet Praha 1966, ch. L. Ogoun).

Literatura

mj. B. S.: Smetana Bedřich in Národní divadlo a jeho předchůdci, Academia Praha 1988 • kolektiv autorů: Dílo a život B. Smetany, Praha 1978 • Krakešová, E.: Tanec v operách B. Smetany a A. Dvořáka, dipl. práce na TK HAMU 1961 • Nejedlý, Z.: Bedřich Smetana – 4 díly, Praha 1924; 7 dílů 1950–54 • Smolka, J.: Smetanova operní tvorba I. a II., Praha, Supraphon 1981–82 • Smolka, J.: Smetanova symfonická tvorba, Praha, Supraphon 1984 • Smolka, J.: Smetanova vokální tvorba, Praha, Supraphon 1980


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 294–295