Skálová, Alena

Alena
Skálová
11. 9. 1926
Ostrava
3. 2. 2003
Praha
tanečnice, pedagožka, choreografka

Žačka J. Kröschlové 1945–49. Absolvovala dvouletý kurz rehabilitačního tělocviku. Působila v hudebních školách a jako cvičitelka léčebného tělocviku, asistentka pohybové výchovy herců na DAMU 1950/51, odb. referentka a později vedoucí tanečního oddělení ÚDLUT 1951–56. Choreografka souboru J. Vycpálka 1959–61. 1967 založila s Jar. Krčkem a do 1992 vedla Skupinu českého folkloru (od 1968 Chorea Bohemica). Vytvořila osobitý, nezaměnitelný autorský rukopis choreografií, založený na poetice lidového divadla. Byla pohybovou poradkyní při studiu řady činoherních inscenací, spolupracovala i s filmem a televizí (zejm. s režisérkou A. M. Bergerovou); z repertoáru souboru Chorea Bohemica např. Zdráva buď muziko spanilá, Slyšte odraní, České legendy, Pražské vigilie, Loď bláznů, Chorea et danza rusticana, Vandrovali hudci. Z pohostinských choreografií pro jiné soubory např. Písně jednoho dne (PKB 1986). Vedla semináře pro učitele pohybové výchovy a vedoucí folklorních souborů, pedagožka TKP 1972–75.

Literatura

Gremlicová, D.:Lidové taneční divadlo v současnosti in Tanec-Dance-Tanz, Praha 1991 • Novák, P.: Alena Skálová, Taneční listy 1976, č. 9/příloha


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 287