Dietz, Johann Konrad

Johann Konrad
Dietz
17. stol.
17. stol.
herec, ředitel divadelní společnosti

Psán též jako Johann Tieß. – Jeho divadelní aktivity jsou doloženy 1653, další údaje o životě a působení známy nejsou. Povolení k produkcím během nadcházejícího pražského trhu bylo D. a jeho herecké společnosti (Kompagnie Ko­mö­dianten) uděleno českým místodržitelstvím 27. 9. 1653. D. možná totožnost s principálem J. Tießem, jenž společně s P. Schultzem a M. Frantzoßem nabízel 1623 v Gdaňsku produkce „komedií, tragédií, maškarád a anglických tanců“, není dosud jednoznačně prokázána.

Prameny a literatura

NA, fond Kk, sign. 1117, 27. 9. 1653. • Die Schauspiele der Englischen Komödianten, ed. W. Creizenach, Berlin 1888, reprint Darmstadt 1967, s. XIX; J. Bolte: Das Danziger Theater im 16. und 17. Jahrhundert, Hamburg–Leipzig 1895, s. 58n.; J. Limon: Gentlemen of a Company. English Players in Central and Eastern Europe 1590–1660, Cambridge 1985, s. 51; O. G. Schindler: „Englischer Pickelhering – gen Prag jubilierend“. Englische Komödianten als Wegbereiter des deutschen Theaters in Prag, Deutschsprachiges Theater in Prag, ed. A. Jakubcová–J. Ludvová–V. Maidl, Prag 2001, s. 95n. • Pies


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 140

Autor: Schindler, Otto G.