Přecechtěl, Zbyněk

Zbyněk
Přecechtěl
3. 11. 1916
Klagenfurt (Rakousko)
6. 10. 1995
Ostrava
skladatel

Skladbu na pražské konzervatoři absolvoval v roce 1940 u R. Karla a mistrovskou školu pražské konzervatoře u J. Křičky 1943. Do roku 1941 působil jako dirigent a korepetitor v divadle E. F. Buriana D 41, byl klavíristou Pražského dětského divadla M. Mellanové, soukromě vyučoval v Ostravě a Horní Bečvě. Krátce byl zaměstnán v D 46 a AUS VN, od roku 1946 byl režisérem Čsl. rozhlasu v Ostravě. V letech 1955–58 vyučoval na Vyšší hudebně pedagogické škole v Ostravě. Spolupracoval s estrádním souborem NoTa, Ostravským estrádním orchestrem a Ostravským tanečním orchestrem. Ve svých skladbách vycházel z valašských a slezských lidových písní, v některých se přiblížil neoimpresionistickému slohu. Jeho tvorba zasáhla více hudebních žánrů, skládal orchestrální, komorní a vokální skladby, kompozice pro dechové orchestry a skladby vyššího populáru. Autor baletu ► Pohádka o tanci.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 267