Prozaické baletní divadlo

Prozaické baletní divadlo
divadlo

Skupinu založili v Praze a Liberci 1998 Irena Janovcová a Petr Zahradníček a volně navázali na sdružení Upside Down. Vedle vlastní produkce komorních děl, především choreografií I. Janovcové (Carmen G. Bizeta, Vibrato/Klavírní trio f moll A. Dvořáka, koláž Ze života labutí, 1998; Rodinné album/Dumky A. Dvořáka, 1999, Pohádka o Honzovi, 1999); představilo i další choreografy, např. P. Šimka (Tiše a smutně až do konce/Písně potulného tovaryše G. Mahlera, 1999) a skupiny Tyjátr BU-FO, Studio Lenky Dřímalové, posluchače choreografie TK HAMU. PBD uspořádalo např. komorní taneční festival nazvaný S humorem a něhou (2000).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 267