Prokeš, Zdeněk

Zdeněk
Prokeš
15. 7. 1952
Praha
tanečník, choreograf

Absolvoval TKP 1971 a TK HAMU 1979 (choreografie), byl na stáži v Poznani u C. Drzewieckého v Polski Teatr Tanca (1980), v bruselském Baletu XX. století u M. Béjarta (1982), ve Flanderském královském baletu v Antverpách (1982) a ve Francii – Opéra de Paris, G.R.C.O.P. (Groupe de Recherches Chorégraphique de l’Opéra de Paris), Ballet Théâtre Français de Nancy, Centre National de Dance Contemporain Angers (1984). Začínal jako tanečník v Karlíně 1971–79, po studiích na AMU byl angažován jako choreograf v Ostravě 1979–83, byl šéfem baletu a choreografem v Karlíně 1983–90, od 1991 šéfem baletu v Brně. Nastudoval přes 130 choreografií baletů, oper, operet, muzikálů a činoher v ČR, na Slovensku, v Bulharsku, Rakousku, Německu a Monaku. Balety, které inscenoval, se dotýkaly všech baletních žánrů – dramatických, abstraktních i komediálních, vytvořil celovečerní, jednoaktové i komorní tituly, mnohé z nich inscenoval jako první české uvedení. Jeho tvorba se vyznačovala profesionální přípravou inscenace, logickou režií a bohatým, esteticky čistým klasickým tvaroslovím. Byl iniciativním a pohotovým dramaturgem, který pomáhal vzniku nových děl a zařazoval do repertoáru domácí i zahraniční tituly 20. století. Jako choreograf nastudoval v Ostravě např. Horko (1981), Tmavomodrý svět na hudbu J. Ježka (1981), Broučky T. Freša (pp. 1982, Brno 1991), Manon (pp. 1984, Olomouc 1998); v Brně Legendu o lásce (1988), Gaîté Parisienne (čp. Plzeň 1993, Brno 1994), Natalii aneb Švýcarskou mlékařku (čp. 1993), Příběh o Tristanovi a Isoldě (pp. 1995), Romea a Julie (1996), Trójanky (čp. 1997), Batalion (pp. 1997), Čaroděje ze země Oz (pp. 1999). Jako choreograf hostoval v ND Praha: IV. smyčcový kvartet B. Martinů (pp. 1990), v Plzni uvedl Vola na střeše (1995). Spolupracoval na choreografiích v řadě oper (Aida, Evžen Oněgin, Faust a Markétka, Carmen, Prodaná nevěsta aj.) a operet (Paganini, Orfeus v podsvětí, Netopýr, Veselá vdova, Rose Marie aj.). Podílel se na přípravě muzikálů Divotvorný hrnec, Hello, Dolly!, Sugar, Funny Girl, Sweet Charity aj. Pro televizi vytvořil přes 80 choreografií v pořadech baletních, operetních a revuálních. Prosadil se i jako manažer, v Karlíně v 80. letech pravidelně pořádal Přehlídky současné tvorby, na kterých se představily zejm. malé mimopražské divadelní baletní soubory. V Ostravě založil ambulantní soubor Mladý balet 1980–83, pro který vyhledával málo známé skladby nebo novinky současných autorů (I. Krejčí, Š. Žilka, J. M. Jarre). Založil Taneční sdružení ČR a od 1990 byl předsedou jeho Rady. Inicioval a organizoval Soutěžní přehlídky tanečních umělců (celostátní baletní soutěž). Brněnský baletní soubor za jeho působení vyjížděl na zahraniční zájezdy (Německo, Španělsko, Dánsko, Belgie, Francie, Švýcarsko, Rakousko a Lucembursko) a pravidelně hostoval v Praze. Z. Prokeš připravil řadu choreografií pro mezinárodní baletní soutěže (Moskva, Varna, Jackson, Helsinky, Ósaka). Na celostátní baletní soutěži ČR získal ceny za choreografii (1977 2. cenu, 1979 2. cenu, 1981 1. cenu a v ročnících 1984 a 1987 čestné uznání). Od 1994 byl odborným asistentem na JAMU a TK HAMU.

 


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 266–267