Pohybové divadlo 22

Pohybové divadlo 22
sdružení

Volné sdružení profesionálních umělců zabývajících se neverbálním divadlem, vzniklo 1993. Základ tvořili členové zaniklé Pantomimy Divadla Na zábradlí. Ve spolupráci s Katedrou nonverbálního divadla HAMU připravili inscenaci On a ti druzí (1994, režie V. Hlobil, choreografie R. Balogh, hudba K. Marek). Vedle bývalých členů Fialkovy pantomimy L. Bílkové, J. Kaftana a I. Lukeše zde hostovali tanečníci M. Plzáková, P. Kolář, Z. Parmová, D. Slabý a J. Červenka. 1999 uvedli výběr z tvorby L. Fialky pod názvem To nejlepší z české pantomimy.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 258