Pohan, Václav

Václav
Pohan
15. 1. 1892
Praha
22. 9. 1974
Praha
tanečník, baletní mistr

Žák A. Viscusiho, 1907–10 člen sboru ND Praha, 1910–13 sólista Městského divadla na Královských Vinohradech, sólista ND Praha 1913–17; baletní mistr na Vinohradech 1918/19, 1918 v Červené sedmě, v Lublani 1919–22, šéf baletu v Plzni 1922–24. Taneční dráhu zakončil jako sólista ND Praha 1924–33, kde vytvořil desítky menších, ale výrazných rolí; v ND Praha působil poté 1945–55 jako provozní tajemník a vedoucí taneční přípravky. Švagr Zdeňka Nejedlého.

Literatura

A. D.: Pohan Václav in Národní divadlo a jeho předchůdci, Academia Praha 1988


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 258