Polívka, Boleslav

Boleslav
Polívka
31. 7. 1949
Vizovice, okr. Vsetín
mim, herec, režisér

Absolvoval herectví na JAMU 1971 tit. postavou hry L. Smočka Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho (dlouho ji poté udržoval na repertoáru, od 1981 ve verzi Poslední leč) a současně (jako žák J. Ryšánkové) ukončil studie autorskou pantomimou Vize a metamorfózy strýca Macalíka. Tyto dvě polohy kreativity B. Polívky nadlouho určily jeho umělecký profil. Účinkoval j.h. v inscenaci Harakiri Pantomimy A. Jarryho 1971–72 a v zahraničí v Cirkuse Alfred 1978–79; byl v angažmá brněnského divadla Husa na provázku 1972–75, kde hrál např. tit. postavu v Příbězích Dona Quijota J. Johna a M. Pospíšila (1972), Harlekýna v Commedii dell’arte (1974), Mageriho v Baladě pro banditu I. Olbrachta a M. Uhdeho (1975). Otevřený program divadla mu umožnil autorskou pantomimickou tvorbu klauniád: Am a Ea (1973), Pépe (1975), Pezza versus Čorba (1975), Trosečník (1977). V 80. letech směřoval k osobitému básnivému i grotesknímu vidění světa, vyjadřovanému nadsazenou hereckou akcí, ať už ryze fyzickou anebo spojenou se slovem: Šašek a královna (1983, 1987 jako film režisérky V. Chytilové), Terapie (1985), Seance (1987), kde uplatnil i herectví své manželky Ch. Poullain. Jako interpret používal virtuózně cirkusové a artistické triky a gagy, měl dar spontánního kontaktu s divákem. Na přelomu 80. a 90. let byl vyhledávaným televizním aktérem (cyklus pořadů Manéž aj.). Jako herec se výrazně uplatnil i ve filmu Balada pro banditu, Kalamita, Jak zabít Sekala, Něžný barbar, Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Zapomenuté světlo, Pelíšky, Pasti, pasti, pastičky aj. V Brně 1992 otevřel vlastní scénu Divadlo Bolka Polívky a obnovil zde inscenaci Šašek a královna, Don Quijote a ti druzí, Mickey Mouse, Trosečník, Poslední leč, recitál pro J. Pechu Nejsem svůj pes a mj. uvedl psychoanalyticko-divadelně-autobiografický kabaret Pro dámu na balkoně (1998). Získal české filmové ocenění Mr. Film 1990 a Řád umění a písemnictví francouzské vlády 1991. Manžel 1. Evelyny Steimarové, 2. Chantal Poullain.

Literatura

Dvořák, J.: Divadlo v akci, Praha, Panorama 1988 • Hájek, P.–Šťastný A.: Předběžný portrét, Praha, Čs. spisovatel 1989 • Kolář, J.: 39 otázek B. Polívkovi a C. Turbovi, Dramatické umění 1990, sv. 1 • LP: Polívka Boleslav in Postavy brněnského jeviště II., Státní divadlo v Brně 1989 • Polívka, B.–Sarvaš, R.–Zapletal, M.: Bolek Polívka v manéži i mimo, Praha, Humor a kvalita 1995 • Štědroň, M. a přátelé: Bolek Polívka v hlavní roli, Brno, Jota 1999 • Tichý, Z. A.: Clowni se chvějí ve všech větrech světa, Divadelní noviny 1999, č. 16


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 261–262