Petříková, Věra

Věra
Petříková
18. 5. 1903
Praha
28. 10. 1985
Praha
tanečnice, novinářka, kritička, libretistka, překladatelka

Provd. Prokopová. Žačka A. Dubské a J. Kröschlové, byla členkou její skupiny a tančila např. roli Dívky se džbánem v Kolumbovi (1936), byla i členkou skupiny M. Holzbachové. Od konce 20. let se věnovala kritické činnosti, např. v Rozpravách Aventina, Lidových novinách; přeložila knihu Rytmus J. Dalcroze (1927). Po 2. světové válce působila jako redaktorka v řadě redakcí, např. Vlasta, Květy, Lidové noviny, kde se věnovala rubrikám móda, kuchařské recepty aj., recenze a kritiky tanečních představení uveřejňovala pravidelně v Práci, Tanečních listech aj.

Literatura

Leszkowová, L.: Vzpomínání Věry Petříkové, Taneční listy 1983, č. 8, str. 10


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 249