Pavouk Křižák

Pavouk Křižák
tanec, balet

Baletní fantazie s postavami Muže, Ženy a Pavouka. Libreto napsal skladatel Vladimír Ambros, instrumentace Václav Kolář. Pp. Olomouc 16. 4. 1970, choreografie Josef Škoda, dirigent Zvonimír Skřivan, scéna Jiří Procházka, kostýmy Věra Fridrichová.

 

Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 247