Pavlištík, Karel

Karel
Pavlištík
12. 3. 1931
Uherský Brod
etnograf, tanečník, choreograf, scénárista, pedagog

Absolvoval obchodní akademii 1951 a FF UK 1967 (PhDr. 1967, CSc. 1990). Byl vedoucím odd. společenských věd Oblastního muzea v Gottwaldově 1962–70. V letech 1971–81, v době tzv. normalizace, nuceně pracoval jako betonář, strojník, dělník aj. V letech 1981–89 zde působil v úseku sociálních a kulturních služeb. Od 1990 odborný pracovník pro etnografii v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Tanečník a sólista AUS VN, choreograf folklorního souboru Vesna 1965–68, umělecký vedoucí Slováckého krúžku (Vonica) v Gottwaldově/Zlíně 1967–74, Kašavy 1981–87, s manželkou Boženou Pavlištíkovou vedl dětský soubor Vonička 1968–74. Spolupracoval se soubory Světlovan, Rusava, Rozmarýn, Olšava, Hradišťan. Člen programové rady a autor pořadů Rožnovských slavností 1983–95, folklorního festivalu ve Strážnici (1961, 1968, 1983–88, 1990, 1991–95 předseda; od 1995 předseda senátu festivalu). Mnohé jeho pořady získaly na strážnickém festivalu cenu (Dřevěný oheň, Čarovné květy paprádky, Nositelé tradice), inicioval obnovení soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Byl členem redakční rady projektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska (Strážnice 1994–97). Publikoval folklorní materiály v Lidové tvořivosti, Národopisných aktualitách, Tanečních listech, Malovaném kraji, Národopisné revui.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 246