Pauer, Jiří

Jiří
Pauer
22. 2. 1919
Libušín, okr. Kladno
21. 12. 2007
Praha
skladatel

Po maturitě na učitelském ústavu v Kladně učil 1938–45 na národních školách. Byl soukromým posluchačem skladby O. Šína, na pražské konzervatoři studoval 1943–46 skladbu u A. Háby a na HAMU 1946–50 u P. Bořkovce. Mj. pracoval jako ústřední hudební referent v Hudební a artistické ústředně 1949–51, přednosta hudebního oddělení ministerstva školství, věd a umění 1951–52, náměstek předsedy Čs. rozhlasového výboru 1952–53, vedoucí opery ND Praha 1953–55, umělecký ředitel ČF 1958–79, 1965–67 šéf opery ND Praha, ředitel ND Praha 1979–90. Na HAMU vyučoval 1967–90. Seznámil se s novými kompozičními technikami včetně mikrointervalových systémů, ve skladatelské činnosti se přiklonil k tradicionalismu, ve svých skladbách projevil velký cit pro dramatickou výraznost zpívaného slova. Jeho hudební vyjadřování je melodické a srozumitelné, přesvědčivě střídá náladové plochy. Psal symfonické, koncertantní, komorní a vokální skladby, složil dětské opery Žvanivý Slimejš a Červená Karkulka, hudbu k dětské komedii Strašidelný dům, operu Zuzana Vojířová, komické opery Manželské kontrapunkty a Zdravý nemocný. Autor baletu ► Ferda Mravenec. Laureát Státní ceny 1961, zasloužilý umělec 1965, nositel Řádu práce 1969, národní umělec 1979.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 246