Paseková, Dana

Dana
Paseková
24. 10. 1922
Hodonín
12. 11. 2005
publicistka, kritička

Psána též Danuše, roz. Überhuberová. Žačka brněnské taneční školy M. Poláškové, dále J. Jeřábkové, J. Kröschlové, L. Hrdinové aj. Složila zkoušky na učitelském ústavu 1942 a věnovala se 3 roky pedagogické práci. Od 1945 studovala sociologii na FF MU v Brně (doktorát 1968). Byla tajemnicí ředitele nakladatelství Družstevní práce 1951–53, vedoucí prodejny Krásná jizba 1953–58, založila a vedla výtvarné odd. v Ústředí uměleckých řemesel, organizovala výstavy Propagační tvorby 1958–62, tajemnice J. Suchého v divadle Semafor a souběžně spolupráce s Divadlem Na zábradlí 1962–70 (spolupráce s L. Fialkou, mj. příprava Mezinárodních festivalů pantomimy v DNz 1969, 1971), organizační tajemnice Evropského střediska pro volný čas a výchovu (UNESCO-ČSAV) 1971–74. Byla šéfredaktorkou Tanečních listů 1975–80, poté v zahraničí asistentkou režiséra J. Menzela. Publikovala recenze, statě, kritiky a rozhovory v denním tisku a časopisech: Divadlo, Tvorba, Scéna, Divadelní noviny, Taneční listy, Taniec, Ballet International aj. Autorka publikace L. Fialka (spolu s L. Gillarem, Orbis 1971).

Literatura

Dana Paseková, in Kdo je kdo, Praha 1991


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 244