Páleníček, Josef

Josef
Páleníček
13. 7. 1914
Travnik (Jugoslávie)
7. 9. 1991
Praha
skladatel, klavírista

Na pražské konzervatoři absolvoval obor klavír a skladbu u O. Šína 1933, na mistrovské škole pražské konzervatoře obor klavír a skladbu u V. Nováka 1938. V Paříži studoval 1936–38 klavír na Ecole normale a soukromě skladbu u A. Roussela. Byl profesorem hry na klavír pražské konzervatoře 1939–42 a HAMU 1963–91. Od 1934 byl členem Smetanova, později Českého tria. Byl sólistou ČF od 1949, od 1957 sólistou Moravské filharmonie v Olomouci. Ve skladbě vycházel ze základů francouzské hudby první poloviny 20. století a neoklasicismu, jeho kompozice měly uvolněnou formu, často používal variační techniky. Psal symfonické skladby, sólové, především klavírní koncerty, komorní díla. Složil balet ► Kytice.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 239