Ostrčil, Otakar

Otakar
Ostrčil
25. 2. 1879
Praha
20. 8. 1935
Praha

Studoval filologii na UK v letech 1897–1901. Od roku 1895 byl soukromým žákem Z. Fibicha v oborech klavír a skladba. 1902–19 vyučoval češtinu a němčinu na obchodní akademii v Praze. Dirigoval ochotnické Orchestrální sdružení v letech 1908–22, byl šéfem opery Divadla na Vinohradech 1914–18, 1918 byl dramaturgem a 1919–35 šéfem opery ND Praha. Za své působení v ND Praha nastudoval a řídil na 110 děl, toto období je považováno za vyvrcholení celé dosavadní historie ND. Jeho novátorské snahy ovlivňovaly i dramaturgii baletu ve spolupráci s režisérem F. Pujmanem. Řídil i řadu zejm. jeho baletních premiér (Doktor Faust, Fagot a flétna, Istar, Kdo je na světě nejmocnější, Legenda o Josefovi, Nikotina, Petruška, Prométheus, Signorina Gioventù, Slovácká neděle, Zmatek aj.). 1926–29 byl smluvním profesorem skladby na pražské konzervatoři, 1924–33 předsedou Spolku pro moderní hudbu, prvním předsedou Foersterovy společnosti. V kompozici byl ovlivněn Z. Fibichem, později G. Mahlerem a A. Schönbergem. Typickým znakem jeho hudby je narušování tonality a volná, souzvukově a tonálně nevázaná polyfonie. Skládal orchestrální a komorní díla, písně, melodramy, sbory, kantáty. Autor oper Rybáři, Jan Zhořelecký, Cymbelin, Vlasty skon, Kunálovy oči, Poupě, Legenda z Erinu a Honzovo království. Autor baletu Sirotkův sen (Brno 1936, ch. I. V. Psota). Jeho Baladu o mrtvém ševci a mladé tanečnici interpretovala A. Čekanová (1926–29) a ve svých recitalech J. Smoláková (1944–72).

Literatura

Bartoš, J.: Otakar Ostrčil, Praha 1936 • B. S.: Ostrčil Otakar in Národní divadlo a jeho předchůdci, Academia Praha 1988 • Nejedlý, Z.: Otakar Ostrčil – vzrůst a uzrání, Praha 1935, 1949 • Pala, F.: Opera Národního divadla v období Otakara Ostrčila I.–VI., Praha 1962–70 • Teichman, J.: O. Ostrčil in Postavy českého divadla a hudby, Academia Praha 1941


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 235