Novák, Petr

Petr
Novák
20. 2. 1936
Jablonec nad Nisou
tanečník, folklorista, etnochoreolog

Absolvent FF UK 1961 (historie, národopis), stáže na akademiích v Maďarsku a Rumunsku. Asistent Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV 1961, vojenská prezenční služba 1961–63, 1963–72 vědecký pracovník ÚEF ČSAV (1963–68 aspirant, 1968 CSc., PhDr. 1970), dramaturg ČSSPT 1973–75, odborný pracovník DÚ 1975–81, externí pedagog DAMU 1978–79. Spoluzakladatel, umělecký poradce a tanečník souboru Chorea bohemica 1967–81. Emigroval 1981; externí spolupráce s vědeckými a pedagogickými institucemi v Polsku, Jugoslávii, Německu, Rakousku, Itálii aj. Autor desítek seminářů, referátů, rozhlasových pořadů, studií (Lidová kultura jako zdroj inspirace pro uměleckou tvorbu, Lidové tance Horního Pojizeří, Lidová epika na současné scéně, Tanec na dvoře Rudolfa II.) a článků v domácím i zahraničním odborném tisku; choreografie v činohrách; scenárista, režisér a člen porot a uměleckých rad především folklorních festivalů (Strážnice aj.).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 223