Nosek, Václav

Václav
Nosek
5. 4. 1821
Starý Plzenec
22. 1. 2000
Brno
dirigent, režisér, dramaturg

Na pražské konzervatoři absolvoval 1946 skladbu u J. Řídkého a dirigování u P. Dědečka. Byl dramaturgem a dirigentem opery i baletu v Plzni 1945/46, Ústí n. Labem 1946–52, Brně 1952–83, souběžně 1979–82 byl dramaturgem opery ND Praha, v Českých Budějovicích 1982–91 dirigoval, byl dramaturgem opery i baletu, 1991–96 působil opět v Brně. Ve své široké hudební, muzikologické, inscenační (divadelní i koncertní) praxi se cíleně věnoval hudbě a hudebnímu divadlu 20. století, objevně prosadil do repertoáru první uvedení např. Honeggerovy Jany z Arku na hranici, Bergova Vojcka a Lulu, Brittenova Alberta Herringa, Schönbergova Očekávání, uvedl na scénu seriál Prokofjevových oper (Ohnivý anděl, Vojna a mír, Zásnuby v klášteře, Příběh opravdového člověka, Semjon Kotko), dramaturgickými i inscenačními počiny byly jeho nastudování oper L. Janáčka, B. Martinů, singspielů a melodramat J. Myslivečka a J. A. Bendy. Ze současných skladatelů prosazoval opery mj. J. F. Fischera, J. Berga. Výrazně a dramaturgicky originálně (pro velikost a úroveň ansámblů navíc optimálně) prosazoval nekonvenční, moderní baletní tituly a jejich představení i dirigoval. V Ústí n. Labem stál 1945 u založení českého operního a baletního divadla; ve větším a profesionálně vybaveném ansámblu v Brně volil náročné tituly baletní literatury, na kterých spolupracoval s výraznými osobnostmi české choreografie R. Ellingerovou, N. Jirsíkovou, J. Nermutem, L. Ogounem, P. Šmokem (Rudý mák, Hajducké písně, Princ ze země pagod, Romeo a Julie, Podivuhodný mandarín, Dřevěný princ, Sluha dvou pánů, Sedm smrtelných hříchů, 1. věta z Leningradské symfonie, Taras Bulba, Petruška, Dafnis a Chloe, Abraxas, Popelka, Milá sedmi loupežníků, Šťastná sedma, Meteor aj.). Řadu nastudování i dirigoval. V Českých Budějovicích např. přizpůsobil Purcellovu operní partituru Dido a Aeneas pro taneční provedení (1992, ch. L. Králová). Byl autorem řady odborných studií a článků. 

Literatura

J. S.–A. Sch.: Nosek Václav in Národní divadlo a jeho předchůdci, Academia Praha 1988 • mš: Nosek Václav in Postavy brněnského jeviště II., Státní divadlo v Brně 1989


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 221