Benozzi, Antonio

Antonio
Benozzi
po 1696
loutkář

B. pocházel z Itálie, jeho aktivity lze sledovat až koncem 17. stol. Patří mezi první doložené italské loutkáře činné v českých zemích. V Praze na Malé Straně žádal 9. 9. 1689 o povolení tzv. „Policinello-Spiel“, které mu bylo téhož dne uděleno. Vzhledem k B. italskému původu a době působení lze soudit, že hrál se spodovými loutkami. 1691 vystupoval pravděpodobně ve Vídni (10. 3. zde zemřelo dítě komedianta Antona Bentziho). V témže roce začalo jeho působení v Celle v Dolním Sasku na dvoře vévody Georga Wilhelma, který vlastnil loutkové divadlo zhotovené malířem G. Arighinim. ­Autorem loutek byl sochař D. Cherubin. B. dokončil úpravu loutek a jejich kostýmů a vedl ­toto divadlo ve stylu italské komedie dell’arte údajně do 1696.

Literatura

G. Gugitz: Schauspieler und fahrende Leute im alten Wien im 17. Jahrhundert, Jahrbuch der Gesellschaft für Wiener Theaterforschung 1954/55, Wien 1959, s. 78; J. Bartoš: Loutkářská kronika, Praha 1963, s. 12; B. Rudin: Das fahrende Volk, Puppenspiel als Metier, Kölner Geschichtsjournal (Köln) 1, 1976, s. 6 (česky Putující národ aneb Povolání: loutkář, DR 10, 1999, č. 2, s. 33); A. Scherl: Berufstheater in Prag 1680–1739, Wien 1999, s. 23.


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla,ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 50

Autor: Dubská, Alice