Nelhýbel, Václav

Václav
Nelhýbel
24. 9. 1919
Polanka nad Odrou
23. 3. 1996
Scanton (USA)
skladatel, dirigent, pedagog

Na pražské konzervatoři studoval skladbu u F. Píchy a na FF UK hudební vědu. 1947 získal stipendium ve Freiburku; po únoru 1948 zůstal ve Švýcarsku a v Mnichově byl ředitel hudebního vysílání Svobodné Evropy 1950–57; od 1958 žil v USA a působil jako univerzitní pedagog, dirigent i skladatel; vydal přes 400 kompozic, 4 americké univerzity mu udělily čestný doktorát. Pro Taneční divadlo Praha napsal balet ► Ve stínu lípy a pro ND Praha ► Svatby.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 216