Nadace Jiřího Kyliána

Nadace Jiřího Kyliána
nadace

Kylian Foundation, založená 1988 v Haagu, věnovala ND Praha, po politických změnách v listopadu 1989, autorská práva na uvedení Kyliánových choreografií Polní mše a Návrat do neznámé země (spolu s choreografií H. van Manena Three Pieces G. Bacewiczové, ND Praha 1992). Vytvořila fond, který umožnil stipendia a studijní pobyty studentů, pedagogů a choreografů v Nizozemí. Třetí částí daru J. Kyliána České republice bylo otevření Kyliánovy videotéky v Divadelním ústavu 1991. Videotéka měla ve svém archivu především záznamy Kyliánových choreografií, a postupně se rozrostla o další záznamy soudobé domácí i celosvětové taneční produkce.

Literatura

Holeňová, J.: Kyliánova nadace našla své sídlo v Divadelním ústavu, Taneční listy 1992, č. 2, str. 3 • Němečková, E.: Kyliánova nadace se představuje, Taneční listy 1999, č. 4, str. 19


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 210