Myšáková, Ludmila

Ludmila
Myšáková
16. 6. 1915
Praha
30. 3. 2007
Praha
tanečnice, choreografka

Kř. jménem též Lída, provd. Paulová. Žačka M. Mayerové, sólistka a pedagožka jejího souboru (tančila hlavní roli v Dřevěném princi). Studovala u K. Joosse v Dartingtonu v Anglii 1934. Od 1942 vystupovala koncertně jako nezávislá tanečnice a choreografka. K jejím nejlepším pracím patřilo ztvárnění hudby českých skladatelů (Vzpomínky, Písně zimních nocí V. Nováka, 1943). 1945–48 členka Studia ND Praha, kde založila šestičlennou taneční skupinu (Debussy a Ravel v tanci, 1946), po zániku Studia 1948 choreograficky spolupracovala s činohrou ND Praha a vedla do 1952 pohybovou přípravu herců. V Divadle D 49 spolu s R. Gottliebovou a J. Smolákovou připravila večer Tanec v české hudbě a interpretovala např. Písně noci měsíční, bouřlivé, vánoční a karnevalové V. Nováka (1949). Proslulá se stala její taneční kompozice na Koncert pro klavír a levou ruku M. Ravela. Po odchodu z ND Praha vystupovala sólově. 1952–71 referentka MK ČSR, 1973–84 pracovnice Divadelního ústavu.

Literatura

Beková, D.: Lída Myšáková, Taneční listy 1990, č. 6, str. 5 • Kloubková, I.: Výrazový tanec v ČSR Praha–Brno: 1918–1945, Praha, SPN 1989 • kolektiv: Divadlo nové doby (1945–1948), Praha, Panorama 1990 • Kröschlová, J.: Novodobý výrazový tanec v českých zemích in Výrazový tanec, Praha, Orbis 1964 • Myšáková, L.: Proč jsem tančila Ravelův Koncert pro levou ruku, Taneční listy 1947, č. 1, str. 45


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 209–210