Mrázková, Marie

Marie
Mrázková
7. 8. 1920
Olšany, okr. Vyškov
tanečnice, choreografka, pedagožka

Roz. Žalmanová. Žačka M. Kallabové, A. Šartové, M. A. Tymichové. Státní zkouška z tance, rytmiky a gymnastiky 1940 a z klavíru 1943. Vystupovala v samostatných koncertech novodobého tance ve vlastních choreografiích. Autorka desítek choreografií a pohybových spoluprací pro činohry, opery a operety v SND Bratislava, Olomouci, Ostravě, Košicích, Banské Bystrici, Sofii a především v Brně. Významná byla její pedagogická činnost; učila ve vlastní škole (založené 1941), na TKB 1945–51, JAMU 1948–99 (docentka 1963, profesorka 1976), přednášela i na FFMU a VŠMU. Napsala řadu odborných statí, věnovaných především pohybové výchově herců a zpěváků; autorka hry K narozeninám, pane Büchnere (1994).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 208