Moravcová, Věra

Věra
Moravcová
20. 4. 1946
Praha
kritička

Absolvovala TK HAMU 1971 (teorie tance, dipl. práce Balet Praha). Pracovala v tanečním oddělení ÚKVČ 1971–78, byla dramaturgyní pražského Paláce kultury 1978–98. Od 1999 ředitelka Společnosti tance při TKP. Publikovala v denním i odborném tisku.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 207