Mlíkovská, Jiřina

Jiřina
Mlíkovská
3. 2. 1925
Plzeň
tanečnice, choreografka, pedagožka

Roz. Kováříková. Žačka J. Judla, J. Kröschlové, Z. Šemberové, L. Hrdinové, A. Dubské. Z rolí: Zefka v Zápisníku zmizelého (Plzeň 1943), sólový Tanec sedmi závojů v opeře R. Strausse Salome (Plzeň 1944). Choreografka literárního pásma F. Šrámka/M. Horníčka V lukách je volání (Divadlo mladých Plzeň 1944). Členka baletu ND Praha 1945–47. Se Z. Šemberovou se účastnila terénního sběru lidových tanců 1946/47 a 1949–52 byla její asistentkou při výuce českých tanců na TKP. Choreografka ČSSPT 1950–60. Choreografka a vedoucí taneční skupiny/ baletu AUS VN 1960–85, kde prosadila samostatné taneční programy (ve spolupráci s J. Čumpelíkem). Vytvořila většinu libret k tanečním a baletním titulům, které jako choreografka také nastudovala, např. nefolklorně zaměřené práce: Pan vrchní a čert (1954), Partyzánka (1959). Hypnotizér (1963), Opičák (1963), Corrida A. Frieda (1966), Hry s maskami (1966), Taras Bulba (1972), Zlomky života a snu/Maruška Kudeříková (1975), Člověk a dílo na první část Čajkovského Patetické symfonie (1980), Honička v lunaparku (1986). Dále uvedla Lašské tance (Kladno 1952, ND Praha 1970), Šťastnou sedmu (1965, spolu s J. Čumpelíkem), Hirošimu (1970), Che Guevaru(1974). Spolupracovala s televizí, amatérskými soubory, byla členkou porot, vedla semináře, kurzy aj. Publikovala v odborných časopisech. Autorka Choreografických etud (Praha, ÚDLUT 1964), skript Vybrané kapitoly z choreografie (TK HAMU 1990), Choreografických výkladů a etud (Praha, Artama 1995). Pedagožka choreografie a režie baletu na TK HAMU 1984–99. Zasloužilá umělkyně 1979.

Literatura

Hošková, J.: J. Mlíkovská-Kovaříková, Taneční listy 1975, č. 5/příloha • Krakešová, E: Blahopřejeme Jiřině Mlíkovské, Taneční listy 2000, č. 2, str. 19


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 205