Mladina

Mladina
sdružení

Folklorní soubor, založen 1955 jako Soubor písní a tanců ZK ROH Škoda Plzeň; taneční vedení M. Klementová (choreografie Zelený kúsky, Na tej naší návsi, Rejdovák) a J. Edel. 1990 se stal vedoucím M. Vršecký (choreografie: Štajdyš, Furiant, Terentete, Hyjta, Ó radost má); soubor přejmenován na Plzeňský lidový soubor Mladina. Se souborem spolupracovali: G. Voborník (Karičky), J. Pospíšil (Rychnovsko, Kozácká s Loudavou), L. Hynková (Husaři, Rebelie, Žitečko), A. Skálová (Mateníky, Svatební motivy). Významná byla spolupráce hudebních autorů Z. Bláhy, Jar. Krčka, V. Švíka, V. Bajera, J. Smolové. Soubor vystupoval v mnoha zemích Evropy, Asie a Ameriky.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 204